BiblioSophia ondersteunt organisaties op het terrein van letteren en bibliotheken, zowel strategisch als operationeel.

 

Vanuit een bedrijfskundige achtergrond en met een passie voor verhalen.

Met aandacht voor zakelijke en inhoudelijke aspecten.